• echoes of a dying medium image 1
 • echoes of a dying medium image 2
 • echoes of a dying medium image 3
 • echoes of a dying medium image 4
 • echoes of a dying medium image 5
 • echoes of a dying medium image 6
 • echoes of a dying medium image 7
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.

echoes of a dying medium

En kanal, rörlig bild  |  2012

echoes of a dying medium använder VHS-band som medium för både formens och innehållets skull. Det jämför kroppens åldrandeprocess med nedbrytningen av inspelningar. Inspelningar av min kropp kopieras fram och tillbaka mellan olika VHS-band för att skapa alltmer förfallna kopior av de digitala originalen, vilka förefaller kopieras fram och tillbaka under konstverkets gång. Dessa bilder kombineras med ytterligare audiovisuella VHS-artefakter för att skapa en rörlig bild vars nedbrytningsprocess genomsyrar den redan från början, och där verkets död framstår som oundviklig.

Bakgrund

echoes of a dying medium visades första gången på FILMBAR, Inkonst, Malmö, i mars 2013, och som videoinstallation på Pixelfestivalen, Ystad, i april 2013.

 • 00:00
 • -00:00
 • Fullängds-video.

Översättning: Ingrid Lyberg