• 11001 rhythm image 1
 • 11001 rhythm image 2
 • 11001 rhythm image 3
 • 11001 rhythm image 4
 • 11001 rhythm image 5
 • 11001 rhythm image 6
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.
 • Stillbild från videon.

11001 rhythm

En kanal, rörlig bild  |  2010

Ett serialistiskt verk skapat genom att tillämpa den modernistiske tonsättaren Arnold Schoenbergs "metod att komponera med tolv noter, vilka enbart sammanhänger med varandra"1. Verket använder Schönbergs metodologi som bas, och är uppbyggt av tjugofem bilder, vilka struktureras och manipuleras i enlighet med en slumpmässig, datorgenererad sekvens. Varje bild i verket visar en cirkel eller linje hämtad från det naturliga eller mänskligt framställda landskapet. På detta sätt blir verket en binär sekvens av ettor och nollor som bildar både en digitalisering av det analoga landskapet, och en visualisering av Schönbergs förhållningssätt till musiken.

1 Arnold Schoenberg, Style and Idea (London: Williams and Norgate Ltd, 1951)

Bakgrund

11001 rhythm hade premiär på Wickham Theatre i Bristol i oktober 2010. Det har sedan uppförts på Stockholm Fringe Festival, Oslo Screen Festival, Experimental Art Meeting i Rumänien samt Moscow International Film Festival och Symposium GLOBAL MEDIA i Ryssland.

 • 00:00
 • -00:00
 • Fullängds-video.

Översättning: Ingrid Lyberg