• rhythmical symbol image 1

rhythmical symbol

Datorinstallation  |  2013

rhythmical symbol är en enminutsinstallation för din dator. En blinkande markör inbjuder dig att föreställa dig de oändliga möjligheter som erbjuds av den tomma skärmen. Du kan välja att bara iaktta och fundera, eller att skriva in tecken och ord. Allt innehåll sparas som en textfil, som sedan antingen skrivs över av nästa fil, eller sparas av användaren.

Verket är en ansats att återta det 'personliga' prefixet i 'persondator', genom att fokusera på den individuella upplevelsenav datorns gränssnitt, snarare än det sociala. Installationen erbjuder en motvikt till den ändlösa strömmen av mikrobloggar på webbsidor som Facebook och Twitter. Denna alternativa plattform kan vara både privat och flyktig; begränsad av tid, inte teckenbegränsningar.

Anteckningar

När installationen slutar kommer en textfil med namnet 'possible' att sparas i samma mapp som applikationen. Denna fil innehåller den data som förts in i installationen. För att spara filen måste den döpas om och/eller flyttas, annars kommer den att skrivas om nästa gång installationen körs.

Returtangenten på ditt tangentbord laser applikationens textruta. Klicka med musen för att låsa upp och fortsätta skriva.

För att kommentera eller rapportera fel, mejla mig gärna.

Översättning: Ingrid Lyberg