• imagined scenario for a corridor image 1
 • imagined scenario for a corridor image 2
 • imagined scenario for a corridor image 3
 • Bristol, 2012.
 • Arnolfini, Bristol, 2012.
 • Arnolfini, Bristol, 2012.
 • Bild: Tim Bishop.
 • Bild: Carl Newland.
 • Bild: Carl Newland.

imagined scenario for a corridor

Föreställning på tu man hand  |  2012

Genom att (åter)uppleva ständiga möten träffas vi här, som främlingar, för första gången.

Ett möte mellan två personer i en mörk korridor genomströmmad av ljud från världen utanför. En röst i mörkret. Fladdrande ljus från en ficklampa, som avslöjar svaga projektioner av uppdiktade scenarier. imagined scenario for a corridor utforskar korridorens egenskap som ett övergångsutrymme mellan olika utrymmen, och möjliggör olika resor, både verkliga och imaginära. Genom att använda mörker och skenet av en ficklampa, avstånd och närhet, och olika sätt att kommunicera, sammanfogas identiteter och skeenden i både tid och rum, och åstadkommer en känsla av déjà vu i mötet mellan två främlingar.

Bakgrund

Urpremiären för imagined scenario for a corridor skedde på Arnolfini, Bristol, i februari 2012, som en del av BLOP (Bristol Live Open Platform). Sedan dess har verket uppförts på Stockholm Fringe Festival (STOFF) i augusti 2012, på Worcester City Museum & Art Gallery i Worcester under december månad 2012, på Lunds konsthall i september 2015 och på Galleri CC i Malmö under februari månad 2018.

 • 00:00
 • -00:00
 • Lunds konsthall, 2015.
 • Video: Paula Ludusan.

Översättning: Ingrid Lyberg / Petra Carlsson Thyrvin