• Water Action image 1
 • Water Action image 2
 • Water Action image 3
 • Water Action image 4
 • Water Action image 5
 • Water Action image 6
 • Water Action image 7
 • Bristol, 2011.
 • Bild från installationen.
 • Bild från installationen.
 • Bild från installationen.
 • Bild från installationen.
 • Bild från installationen.
 • Bild från installationen.
 • Fotografi av installationen.

Water Action

Arkivinstallation  |  2011

Water Action är en installation som inbegriper flera olika sorters media, och gjordes för arkivet vid University of Bristol Theatre Collection. Installationen består av en arkivlåda med diverse olika föremål, som vid första anblicken verkar vara från en föreställning kallad ”Water Action”, som jag ska ha uppfört 1986. Detta skedde dock aldrig. Istället blir föreställningsarenan åskådarens fantasi, som skapar länkar mellan dokumenten. Flera av dokumenten i installationen kommer från skapandet av föreställningen Untitled Piece, medan andra föremål är påhittade kopior av arkivdokument. Genom att skälmskt imitera arkivets utformning blir installationen en intervention inom arkivet, såväl som ett exempel på kreativ konstdokumentation.

Bakgrund

Jag gjorde Water Action som ett projekt under min dramautbildning vid University of Bristol. Den visades och förvärvades av universitetet i maj 2011, och visades som ett exempel på kreativ dokumentation vid JISC Curating Artistic Research Output (CAiRO) Summer School, University of Bristol, i juni 2011.

Verket visas permanent på University of Bristol Theatre Collection, och kan åskådas med referensnumret BDD/IS/000002.

 • 00:00
 • -00:00
 • Video från installationen.

Översättning: Ingrid Lyberg